AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Vitézi mise Buda Várában
     
             

A Vitézi Rend Főkapitánya vitéz József Árpád és Dezignált Főkapitánya vitéz József Károly, valamint a Vitézi Szék tagjai szeptember 6-án Kisboldogasszony búcsúünnepén a budapesti és dunántúli vitézekkel közösen vettek részt azon a szentmisén, melyet a Budai Királyi Vár királyi kápolnájában délelőtt 10 órai kezdettel celebrált exc. Tempfli József ny. nagyváradi megyéspüspök Úr és dr. nemzetes Balázs Zoltán plébános Úr. A szentmise kezdetén püspök Úr tolmácsolta exc. vitéz Fodor József kanonok Úr, püspöki irodaigazgató szívből jövő üdvözletét, aki betegsége miatt nem tudott személyesen eljönni Nagyváradról vitéz bajtársai közé. A szentmisét a Rend élő és elhunyt tagjainak lelki üdvéért ajánlották fel. Tempfli püspök Úr ünnepi homíliájában megható módon emlékezett meg az elhunyt vitézekre és kérte a Mindenható segítségét az élő és szolgáló vitézekre.

 

A mise keretében került sor a Rend törzsszéki zászlajának ünnepélyes megszentelésére és a zászlószalag felkötésére. A zászlóanyai tisztet ellátó v. Berkovits Éva központi törzskapitány Asszony szívet melengető szavakkal kötötte fel a zászlóra a szalagot.

 

A szentmisét követően került sor az ünnepélyes megemlékezésre a Nádori kriptában, ahol Rendünk második főkapitánya vitéz József Ágost nyugossza örök álmát családtagjai körében. Főkapitányunk és fia vitéz József Károly, valamint a Vitézi Szék tagjai, a megjelent egyházi méltóságok és a Rendtársak közösen helyezték el a megemlékezés és hála koszorúit a második főkapitány, továbbá fia, vitéz József Ferenc szarkofágjaira. A halottakért elmondott ima előtt főkapitányunk felidézte nagyapja vitéz József Ágost egyik szép imáját, melyet az első világháború poklában írt, s mely a népek és nemzetek közötti béke helyreállítására kéri a Mindenhatót.


A megemlékezések után került sor a vitézi ebédre, majd az ezt követő kötetlen hangvételű beszélgetésre a Főkapitány Úrral és a Rendünk vezetőivel.

 

dr. v. Tóthpál Tamás kp. székkapitány, széktartó

 

Budapest, 2009-09-06.