AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
VITÉZAVATÁS 2009

szeptember 12. ismét ünnep volt a Vitézi Rend történetében.

 

A Vitézi Szék 2008. szeptember 22-i döntése értelmében e napon ünnepélyes keretek között megrendezett Vitézavatáson vettünk részt Debrecenben, a Kálvinista Rómának is nevezett város Kossuth utcai református templomában.

 

Az ünnepség előkészítését, lebonyolítását a Hajdu-Bihar megyei vitézi állomány vitézei végezték odaadással, lelkiismeretességgel.

 

               

Az avatási szertartás megkezdése előtt került sor a Főkapitány dezignalt utódjának ünnepélyes eskütételére. Vitéz József Károly hibátlan magyarsággal elmondott esküje szerint mindhalálig hű marad a Vitézi Rendhez, a magyar nemzeti eszméhez és a magyarsághoz.

 

 

Ezután vitéz nemes Tassányi József ügyvezető törzskapitány előmondta az avatandók esküjének szövegét, majd József Árpád királyi herceg úr, Rendünk Főkapitánya vitézzé avatta, illetve a Nemzetvédelmi Tagozatba fogadta az arra érdemeseket.

               
   
               
   
 

Az ünnepség méltóságához hozzájárult Derencsényi István református püspökhelyettes távolléte miatt Tóth Tamás a Veres templom lelkésze, Dr Varga Lajos váci segédpüspök, vitéz Csuka Tamás ny. protestáns tábori püspök, dandártábornok, Balázsi László unitárius püspökhelyettes igehirdetése, ünnepi gondolatainak tolmácsolása.

 

nemzetes Sinkovits Vitai András először Ratkó József: István imája, majd az ünnepség végén Vörösmarty Mihály Szózat c. versét szavalta.

 

A zenei élményt Marik Péter operaénekes, vitéz Esze Jenő orgonaművész, valamint

 

nemzetes Adamóczki Béla tárogatóművész biztosította.

 

Az egyébként szokásos kürtszóló, kürtjel helyett most a Conservatory Brass Kvintett fúvósait hallgathattuk.

Az ünnepélyes hangulatban bizonyára sokunknak jutott eszébe Balassi Bálint Katonaének c. versének e néhány sora, mely Rendünkre, rendtársainkra is vonatkozik:

 

Óh, végbelieknek, ifju vitézeknek

dicséretes serege !

Kiknek ez világon szerteszét vagyon

mindeneknél jó neve,

Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel

áldjon Isten mezőkbe !

 

vitéz Horváth Csaba v. hdgy.

Alcsútdoboz, 2009-09-12.