AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Levél a másként gondolkodó volt vitézekhez

Tisztelt másként gondolkodó volt vitézek!

Nagy szomorúsággal tapasztaljuk, hogy óriási tapasztalatlanság uralkodik, sok tudatosan félrevezetett volt vitéz körében ezért csak pár gondolatot szeretnénk közreadni átgondolás végett.

Az alapító Főkapitányunk halála után sem maradtak a Rend tagjai árvák, mert vitéz Sónyi Hugó vállalta a rá bízott feladatot, csak betegsége és magas kora akadályozta Őt a további munkában. Ezért lett a mostani Főkapitány nagyapja József Ágost királyi herceg a Főkapitány, akit aztán vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc követett ebben a tisztségben, ki után vitéz József Árpád királyi herceg tette le a főkapitányi esküt és az óta is Őfensége vezeti a Vitézi Rendet. Minden más ilyen és ehhez hasonló nevet használó csoportosulás, – legyen az bármilyen esetleges bejegyzés – hamis rendnek számit. Mindez a nemzetközileg elismert kritériumok alapján van így.

Vitéz József Ágost főherceg, mint ahogy vitéz József Árpáddal együtt a többi főkapitányok tudták, hogy nem csak a szétszórattatásban élő vitézek vezetői lettek, hanem a hallgató, szenvedő és otthon-maradt vitézeknek is. Felelőtlenség lett volna tőlük kapcsolatot keresni az otthonmaratottakkal, akik sokszor életüket kockáztatták az elnyomó rendszerben vitézi magatartásukért. Mikor azonban az első lehetőség megadódott a rendszerváltozás után, újraszerveztük a Vitézi Rend Magyarországi tagozatát. Hangsúlyozottan beszélek magyarországi tagozatról, mert időközben a Vitézi Rend helyt kapott a föld sok országában és kontinensén és elnyerte az ICOC elismerését.

Az alapítónk kívánságával ellentétes az az állítás, hogy a Vitézi Rend végleges formája felett majd a felszabadult ország fog dönteni. Az alapítónk pontosan meghatározta a Rend célját és struktúráját. Ezt csak egy idegen szuronyok támogatását élvező „magyar” kormány tiltotta be és ezt a betiltást a mai napig sem orvosolta a felszabadult ország törvényhozása. Ezért van az, hogy a Vitézi Rendnek csak magyarországi törzse van. A jelenlegi magyar törvények csak egy úgynevezett demokratikus társadalmi szervezetet engedélyeznek és a törvény előírásai az ilyen közösségek belső eljárási módjára kötelező érvényű, – ellentétben sok alkotmányos királyságban, a világban – ahol az ilyentermészetü törvény diszpozitiv érvényű, vagyis ráhagyja a közösségre, illetve annak alapítóira, hogy milyen szervezeti struktúrát használjanak, mindaddig, míg az harmadik személy jogait nem sérti.

Erős aránytévesztés azt állítani, hogy „Minden kis csoport „egyedül igaz” rendnek kiáltotta ki magát...” A vitéz József Árpád királyi herceg Főkapitány által vezetett és nemzetközileg elismert egyetlen Vitézi Rend magyarországi törzse a folytatólagosságot képviseli Magyarországon, ezért nagyon megörültünk, hogy a „régi” vitézek felébredtek és segíteni akarnak ennek megerősítésében. Konstruktív javaslataikat gondosan tanulmányoztuk és minden jóakaratú törekvést ebben az irányban támogattunk.

Kedves eltévedt vitézek!

Az idő eljár fejünk felett, ahogyan az idő eljárt elődeink feje felett is. A világ megváltozott és egy megváltozott világban kell nekünk hűek maradni ahhoz a nemes eszméhez, ami alapítónkat vezette a Vitézi Rend megalapításakor. Ez nem könnyű feladat, de ha magyarságunkat komolyan vesszük és a közel ötvenéves ellenzőt levesszük a szemeinkről, tisztelet a kivételnek, akkor érthetőbbé válik, hogy Rendünk folytatólagosan élt és biztosította fennmaradását a nehéz időkben is, mikor életveszélyes volt vitéznek lenni! Azok a vitézek és látszólagos vitézek, akik tovább zilálták vagy zilálni akarják sorainkat jobb, ha nincsenek is nálunk, mert hiányzik belőlük a kötelező éleslátás, a dolgok helyes megítéléséhez szükséges értékrendszer. Természetesen vannak olyan erők és ezek képviselői, akik a Rend teljes erkölcsi és szervezeti szétesésére törekednek, de pontosan azért van a Rendnek egy magyarországi törzse, hogy eredeti szellemiségünket és értékrendünket az ebbe tömörült személyek képviseljék, és ennek terjesztését elősegítsék, egy olyan országban, ahol az elmúlt diktatúra évtizedei komoly sebeket ejtettek a nemzet lelkében.

Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a Vitézi Rend egy hierarchikus szervezeti egység és ebben mi nem választunk vezetőket, hanem a Főkapitányba helyezett bizalom következtében a Főkapitány nevezi ki a tisztségviselőket! Tehát nem kell megválasztani senkit, mert a magyarországi törzs tisztségviselői már régóta ki vannak nevezve és sikeresen végzik munkájukat. Itt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mi senkire sem akarunk sarat dobálni vagy akár kritizálni. Egy szabad társadalomban mindenkinek tiszteletben kell tartani a másik véleményét addig, míg az harmadik személyt nem sért. Mi úgy érezzük, hogy mi megyünk a helyes hagyományos úton az alapítónk indíttatásainak megfelelően. Kicsit furcsának találjuk, sok felelős személyben hiányzik a dolgok éleslátása és sokszor ennek következtében csak azt látja, hogy zavar és megosztottság uralkodik a vitézi életben. Ez a könnyű út, mert ez egy kimondatlan menekülést jelent a határozott állásfoglalással járó, sokszor nehéz következmények vállalása elől!

Vitéznek lenni nem azt jelenti, hogy egy biztonságos bárkában nyugodt tengeren evezgetni, hanem a hétköznapok viharában helyt állni tudni anélkül, hogy nemes értékrendünket feladnánk. Legyenek példa előttünk mindazok hősiessége, akik hajlandók voltak saját nemes és Istenfélő meggyőződésük miatt vállalni az üldöztetést, nyomorba taszítást és sok esetben a halált!

Tisztelettel: Egy hű vitéz