AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Válasz a Magyarországról 2011. Január 18-án szétküldött E-mail levélre

Válasz a Magyarországról 2011. Január 18-án szétküldött E-mail levélre, ami egy elrejtett E-mail címről küldtek, amelyről kiderült, hogy a szakadár Vad László által alapított - Vitézi Rend Kárpát – medencei Kormányzóságá-tól, származik.

vitéz nemes Tassányi József Ügyvezető Törzskapitány.

--000--

Uram!

Bár névtelen levelekre nem illendő válaszolni, a személyemet ért támadást visszautasítom, és egyben jelzem, hogy a Vitézi Rend egyetlen jogfolytonos és törvényesen működő szervezete a vitéz József Árpád királyi herceg által vezetett Vitézi Rend, melynek tagjává engem a Főkapitány Úr várományosi jogon 1991-ben felavatott. A vitézek és magukat vitéznek mondó személyek minden olyan szervezete, melyet az eredeti Vitézi Rendtől függetlenül, abból kiválva, vagy attól elszakadva alapítottak, függetlenül attól, hogy e szervezetek valamilyen országban bejegyzésre kerültek-e, vagy sem, jóhiszeműen, avagy rosszhiszeműen, de mindenképpen el nem ismert "önmagukat rendnek minősítő" szervezetek (self styled orders), melyek ilyen értelemben semmilyen jogfolytonossággal vagy jogigénnyel nem bírnak.

Ajánlom Önnek a Burke's Peerage kiadó a világ összes elismert lovagrendjét és rendjelet ismertető 4 éve megjelent alapvető kiadványának tanulmányozását, melyet egy nemzetközi lovagrendi szakértőkből álló közösség szerkesztett és amely világosan leszögezi a jogosság tényét.

A vitézi jelvény és nemzetvédelmi tagozati tagság, tiszteletbeli és valóságos vitézi cím adományozását bíráló szubjektív és torzító filozofálgatást teljes egészében irrelevánsnak minősítem, mely kizárólag a Rend belső ügyeit illeti, melyekben a döntés joga a Főkapitány Urat es a Vitézi Széket illeti meg, s mellyel kapcsolatban bármi féle elszámolással csakis a hiteles Vitézi Rend tagsága felé tartoznak - tartozunk, külső személyeknek, különösképpen pedig névtelen levélírogatóknak pedig egyáltalán nem.

Végül tanácsolom, hogy a jövőben a nemtelen vádolgatást és névtelen levélírogatást mellőzze, s ha magát bármilyen csekély mértékben is úriembernek tekinti, véleményét nyíltan, a következményeket vállalva fejtse ki - természetesen az Önt illető ügyekben a megfelelő fórumokon.

s.k.

Dr. vitéz borgoi és nagysikárlói Koczy T. László. Központi törzskapitány,

Tiszteleti lovag (Szuverén Máltai Lovagrend),

A Hamis Lovagrendek Bizottságának magyarországi megbízottja.