AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Levél a Kárpáti Harsona Főszerkesztőjének

V I T É Z I R E N D

Order of Vitéz - Orden der Vitéz - Ordré des Vitéz

Ügyvezető TÖRZSKAPITÁNY

0017/2011. Üv. Tkap. szám. Mt. Victoria, 2011. február 24-án

Házik Zoltán Úrnak
A Kárpáti Harsona Főszerkesztőjének

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Rihmer Aurél Történész önhöz írt és honlapukon publikált levele nem vitára késztet bennünket, hanem csak egyszerű megállapításokra. Távol álljon tőlünk, hogy Dr. Punger József Önökhöz írt levelével kapcsolatos válaszunk „ledorongoló” szándékkal íródott volna. Ha a választ a levél szerzője „ledorongoló”-nak érzi, akkor már elismerte azt is, hogy kijelentéseinknek súlya van, ugyanis súly nélkül nem lehet dorongolni! Rihmer Aurél már itt kezdi a fogalomzavar tüneteit mutatni. Ez a tünet aztán végig kíséri egész mondanivalóját, és aki nem jártas Rendi kérdésekben azonnal félre van vezetve. Ennek a metodikának akad számos követője úgy Magyarországon, mint az egész világon.

 

 

Általában egyéni sértődöttség, visszautasítás, több esetben lelki meghasonulás okaiból fakad az ilyen metodika használata, de ez nem menti a levél szerzőjét, mert evvel kevésbé, a témában nem járatos személyeket, tudatosan félrevezet. A Rendiség fogalmát és kritériumait tudatosan összekeveri egy egyesületi formával, amivel neves professzorait (l. hivatkozás) szégyeníti meg. Sajnos a volt tanárai sem tehetnek arról, hogy Rihmer szubjektív értékeléseket használva tudatosan félrevezet a témában kevésbé jártas személyeket.

A Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága (ICOC) egy elismert, komoly heraldikai, és ebből eredően lovagi, nemesi és az ezekhez hasonlatos szervezeteket világszerte kutató, vezető tudósaiból (Szentszék, Portugál Herceg, Kanadából, Dánia, USA-ból, Francia, Skandináv, Spanyolország és Anglia, mehetnék tovább etc.) álló szervezet. Olyan nemzetközi, tudományos tekintélyű szervezet, amelynek véleménye megalapozott és kormányok és nemzetközi szervezetek komoly bizalmát élvezi, és ehhez nem fér kétség. A szervezet védnökei között vannak királyi és hercegi házak, továbbá egyházi védnökök, ami logikus, hiszen a heraldikai jogok a régi monarchikus rendszerekből erednek. Ahhoz sem férhet kétség, hogy ez egy nemzetközi szervezet, még akkor is ha Rihmer saját kritériumokat állít fel a nemzetköziség fogalmának.

A Kárpáti Harsona Szerkesztőségének nem csak a különböző vélemények neutrális közlésére kéne törekedni, hanem tudni kell azt is, hogy az illető író tollát milyen indíttatások vezetik és milyen minőséget ad írásával melyek sokszor tudatos félrevezetések. A féligazságokból és csúsztatásokból már elege van a magyar nemzetnek. A maga csinált régészekből és filozopterekből már elég lenne, mert a métely, amit terjesztenek csak a nemzet hátrányára van.

Ilyen, enyhén szólva lehetetlen és nevetséges megállapítások,” hogy a nádori ág nehezen viseli azt, hogy kiszorult a hatalomból”, annyira nevetséges kijelentés, hogy ez inkább egy intelligensebb gyermekek óvodájában elhangzó mesének lenne jó!

Még egyszer szeretnénk leszögezni, hogy sem Magyarországon sem Romániában bejegyzett egyesületek nem merítik ki a rendiség fogalmát! Nem lehet összehasonlítani egy hierarchikus szervezetet egy demokratikus struktúrával rendelkező szervezettel! Ebben rejlik Rihmer, és sokaknak, gondolathibája. Feltételezzük, hogy ez tudatosan és félrevezetés céljából történik, és mint ilyent, kötelességünknek tartjuk szóvá tenni.

A Vitézi Rend egy ilyen hierarchikus szervezet és ez az egyik feltétele annak, hogy nemzetközi jogi elismerést szerzett. De ez csak a forma. A tartalma a nemzethez való hűség és szolgálat mely egyetemes mindenhol. Ezért vannak külhonban is tiszteletbeli tagjaink, mert ezek a hagyományos értékek, örök értékek, melyeket egy magyar vitéznek olyan kiválóan őrizni kell, mindegy, hogy Magyarországon vagy szerte a világban él!

Tisztelettel:

vitéz nemes Tassányi József, M Sc in Mil, JP.
Ügyvezető Törzskapitány

Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
P. O. Box 18
MT VICTORIA NSW 2786
AUSTRALIA

Felterjesztem Főkapitány Urnak.