AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Úton a vitézi egység felé...
Úton a vitézi egység felé…….
Ez év május 21-én a svájci gyönyörű Lausanne Hotel de Paix tárgyalótermében tartottuk ez évi Vitézi Találkozónkat a svájci vitézekkel. Nagy érdeklődés előzte meg a találkozót melyre minden érdeklődő személyt szívesen láttunk. A Vitézi Rend svájci széktartósága, vitéz Balassa Ágnes székkapitánnyal az élen kitűnő szervezőmunkát végzett. Hű segítőtársai valóban kitettek magukért, sorolni lehetne a neveket, de nem tesszük, nehogy az öndicséret vádja érjen bennünket. vitéz nemes Tassányi József Üv. Tkp. Ausztráliából tartott egy vitabevezető ismertetést, melyet komoly eszmecsere követett. Ebéd után vitéz Berkovits Tivadar Tkp. folytatta a beszélgetést mely párbeszéd formájában zajlott, majd vitéz Balassa Ágnes Székp. ismertette a tagsággal a svájci szék helyzetét. A találkozó fő témája az ez év április 19-én a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezésére és rendezésében tartott vitézi konferencia volt.
Erre négy csoportosulás volt meghívva: 1. vitéz József Árpád kir. hg. által vezetett Vitézi Rend, 2. Molnár-Gazsó János úr elnöksége alatt működő társadalmi egyesület, 3. Hunyadi László úr köré csoportosult csoport és 4. Vad László úr csoportja.
Mindegyik csoportosulás egy delegációval képviseltette magát.
Az ülést de. vitéz Fodor Lajos HM államtitkár Úr és du. Dr. vitéz Szarka Gábor HM kabinetfőnöke felügyelte. Ülésvezető Dr. Töll László alezredes úr volt.
A Vitézi Rend delegációja a következő személyekből állt: vitéz Berkovits Tivadar Európa és Afrika tk., mint delegáció vezetője, Prof. Dr. vitéz nemes Kóczy T. László KTkp., a győri egyetem dékánja, a nem-elismert lovagrendekkel foglalkozó bizottság Magyarországot képviselő tagja, Dr. vitéz Szörényi Mariann KTkp. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság Tanácselnöke, vitéz Csallóközi Zoltán a miniszterelnök helyettes kabinetfőnöke, vitéz Csizmadia József Magyarország törzskapitánya, ny. üzemirányító energiaiparban, vitéz Marzsó Tíbor Európa és Afrika Tb. Tkp., vitéz Nagy Sándor székkap. Magyarország Tkap. segédtisztje, pénzügyőr hadnagy, vezető tanácsos, sajnos munkaelfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.
A Honvédelmi Minisztérium államtitkára vitéz Fodor Lajos megnyitó beszédében megállapította, hogy: „Nekünk, katonáknak nagyon fontos a Vitézi Rend!”, továbbá kijelentette, hogy „Nemzeti haderőre van szükség, ahol a Vitézi Rendnek fontos szerepe van.”
A Vitézi Rend bemutatkozása alkalmával egy, a Rend 13 pontból álló állásfoglalását nyújtotta be a HM képviselőinek. Ez az állásfoglalás nyilvánosan olvasható a Vitézi Rend honlapján: www.vitezirend1920.hu Ebben az állásfoglalásban benne van, hogy a Vitézi Rend szóösszetétel az Európai Unióban név-védelmet élvez. Ezt a szóösszetételt engedélyünk nélkül senki nem használhatja az Európai Unióban.(6.pont).
A Kormányzó Úr kérésére a külhonban kinevezett tisztségviselők tábornoki katonatisztekből álltak. Ezek a személyek volt törzskapitányi rangban és a maguk jogán lettek vitézek, és szervezték újjá a Vitézi Rendet, és nem a várományosi tartalékból kerültek a Vitézi Rend élére.(7. pont)
A 13.pontban azt kérjük, hogy a magyar kormány vessen véget annak, a társadalomban elburjánzott gyakorlatnak, hogy ártatlan embereket a Vitézi Rend nevében tudatosan félrevezessenek. A szabad társadalom nem csak szabadságot, hanem kötelességet is kell, hogy rójon az állampolgárokra. Ezt a kötelességet semmiképpen sem lehet összekeverni a gyülekezési szabadsággal, és, hogy az erre való hivatkozással ártatlan emberek félrevezetését megengedhesse.
A Vad László úr csoportosulása minősíthetetlen hangnemben támadta a Habsburg házat és nem vette figyelembe, hogy különbség volt a Habsburg ház magyar Nádori ága és annak osztrák ága között. A minősíthetetlen támadást Dr. Töll alezredes úr, ülésvezető, mint hivatásos történész, és mint a HM képviselője nyomatékosan visszautasította!
A Vitézi Rend társadalmi egyesület új elnöke Molnár-Gazsó János úr három fontos dolgot közölt: 1. Kijelentette, hogy azért szakadtak el a Vitézi Rendtől, mert nem akarták azt, hogy külhoni vitézek utasítgassák a magyarországi vitézeket, 2. Leváltották volt elnöküket Dr.Várhelyi Andrást, mert ”személye nem szolgálja az egyesítést”, 3. és kijelentette, hogy bármikor hajlandó lemondani tisztségéről.
Hunyadi László úr bejelentette, hogy rengeteget tettek annak érdekében, hogy a ”jelenlegi kormány létrejöjjön és további célkitűzésüknek szabta ki, hogy ilyen vagy hasonló kormány/ok megmaradásáért fognak a jövőben is dolgozni!”
A Vitézi Rend delegációjából vitéz Csallóközi Zoltán kabinetfőnök felszólalt és visszautasította azt a felfogást, hogy különbséget tesznek/tettek magyar és magyar között. Közölte, hogy a magyar kormány hivatalos állásfoglalása az, hogy a magyar nemzet három lábon áll: 1. az ország határain belül élő lakosságból, 2. a Kárpátmedencében az ország határain kívül élő személyekből és 3. a világban szétszórt magyarokból!
A Vitézi Rend a legmesszebbmenőkig óhajtja a közös megoldásokat és ennek érdekében közölte, hogy minden elszakadt vitéznek megadja a lehetőséget, hogy térjen vissza az egyetlen és jogfolytonos, nemzetközileg is elismert Vitézi Rendbe.
Dr. vitéz Szarka Gábor HM kabinetfőnöke megállapította, hogy nem várnak azonnali eredményt ettől a konferenciától, de értékelésében azt mondta, hogy először a három magyarországi csoportosulás egyeztesse álláspontját és próbáljon megegyezésre jutni egymással és majd csak ezután lehet a Vitézi Renddel a tárgyalásokat folytatni.
A Lausanne-ban összegyűlt vitézek helyeselték a Vitézi Rend törekvését, és reményüket fejezték ki, hogy a tárgyalások gyümölcsöző megoldást eredményeznek. A megbeszélések több állománygyűlésen a törzsszékekben folytatódnak és a Vitézi Szék reményét fejezi ki, hogy a Honvédelmi Minisztérium segítségével a probléma megoldódik.
vitéz nemes Tassányi József Üv. Tkp.