AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Sajnálatos tévedések és csúsztatások
Sajnálatos tévedések és csúsztatások……
 
Egy társadalmi egyesület honlapján megjelent nyilvános levéllel kapcsolatban a Vitézi Rend a következő véleményt kívánja közzétenni:
A Vitézi Rendből kiszakadt személyek önkéntes módon vitézi esküjüket megtagadva ártatlan és jóhiszemű személyek félrevezetésével sajnálatos megosztottságot eredményezett. Azok a személyek, akik ezt a megosztottságot előidézték nagy felelősség hárul. Nem csak azért, hogy esküjüket megszegték, hanem jóhiszemű személyeket félrevezetnek.
 
A z egyik legelső dolog, amit tudni kell, hogy a Vitézi Rend egy Rend, és nem valamiféle egyesület!!! A Rend hierarchikus szervezettel működik és nem u.n. demokratikus szervezeti struktúrával, ahol alulról felfelé válasszák meg alkalomtól alkalomig a vezetőket. Jó példa erre Várhelyi úr tisztségéből történő leváltása. Egy hierarchikus szervezeti struktúrával működő Rendben ilyen nincs! A rendi tagok értékrendszövetségben vannak a Rend elöljárójával, aki a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a tagok érdekeit és csak kirívó esetekben hoz elmarasztaló határozatot. Önkéntesen kikiáltott Főkapitányok, kormányzók, stb. csak zavart okoznak a jóhiszemű emberek fejében. A magyar törvények csak elnököt ismernek, de főkapitány meg ilyen jogi elnevezések nincsenek az egyesületi jogban. Mindez csalóka lidérckép és semmi köze nincs a Rendi szabályokhoz.
 
A szakadárok egy része hála Isten belátta, hogy „a Vitézi rend megosztottsága idegen érdekeket szolgál”(Molnár-Gazsó János 2011 jul.1). Ennek a megosztottságnak a megoldása, hogy mindenki visszatér az elhagyott otthonba. Persze ehhez kurázsi, belátás és alázat kell. Nem könnyű, de Főkapitányunk vitéz József Árpád kir.hg. nagylelkűsége és keresztényi megbocsátása biztosan lehetőséget ad a visszatérésre.
 
Az ez év április 19-én Honvédelmi Minisztérium gondozásában megtartott konferencián, Molnár-Gazsó Úr csak egyetlen sérelmet hozott fel a szakadás okáért, éspedig azt, hogy „az itthoni vitézek nem akarták, hogy külföldön élő vitézek dirigáljanak nekik”! Ez az állítás egy hagyományos kommunista ideológiában gyökerezett felfogás, mikor is ” Divida et impera!” diktatórikus hagyományból merítve gyengíteni akarták a nemzeti össze fogást! Hála Isten ez az idő elmúlt, de még maradványai közöttünk élnek!
 
A magyar kormányhivatalos álláspontja, hogy a magyar nemzet három lábon áll! Az ország határain belül élő lakósságból, a Kárpát medencében az ország határain kívül élő magyarok személyekből és a világban szétszórt magyarságból! Tehát a fent felhozott ok okafogyottá vált! Ebből az következik, hogy okafogyottá vált minden szakadáros szervezkedés. Vagy talán az egyéni sikerélmény által diktált hamis kitalálmányok még mindig találnak maguknak termőföldet? Addig sohasem lehet tisztulás, míg magunkba nem nézve őszintén átértékeljük meggondolatlan lépésinket! Ennek reményében kérünk minden jóakaratú vitézt, hogy térjen vissza elhagyott otthonába.
 
vitéz nemes Tassányi József Üv. Tkap.