AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
KIADVÁNYOK

Az alábbi könyvek és egyéb kiadványok segítségével az érdeklődők jobban megismerhetik a Vitézi Rendet, a Horthy-korszakot, Horthy Miklóst és családját.

 


Terjedelem: 500 oldal
Méret: 190 x 350 mm
Kötés: Keménytábla, vászonkötéssel

 

A 10 éves Vitézi Rend

A könyvben megtalálható a Vitézi rend részletes története, a vitézi törzsszékek és vármegyei vitézi székek, illetve a vitézek névsora néhány személyes adattal ellátva.

Meleg ragaszkodással köszöntöm a Vitézi Rendnek minden egyes tagját, hű bajtársaimat, akik a legnehezebb időkben megmutatták a legnagyobb tettekkel, önzetlen áldozatkészségükkel, hogy mi a valódi hazafiasság, a hős önfeláldozás. Törhetetlen meggyőződésem az, hogy vitéz bajtársaimra a haza szilárdan támaszkodhatik, mert ők az ezerpróbás hősök ma is úgy, mint a világháború nagy napjaiban: a magyar hazáért élnek és ha kell, meg is tudnak érte halni.
A Vitézi Rend tízéves fennállásakor igaz szívből kívánom, hogy áldja meg a magyarok jó Istene a Vitézi Rendet a mielőbbi magyar föltámadással.

vitéz JÓZSEF kir. herceg tábornagy

Kiadó:
PITHEAS nyomda
1221 Budapest, Ady Endre út 71.
Telefon/Fax: +36 (1) 424 7822, +36 (1) 424 7823
Web:
www.pytheas.hu


Terjedelem: 616 oldal
Méret: 307 x 225 mm
Kötés: Keménytáblás

 

Vitézek albuma

1938-ban kiadott, több mint 12000 vitéz adatait tartalmazó kötet reprint kiadása, amelyben 5000 vitéz arcképes ábrázolása is szerepel.

Ennek az Albumnak különös története van. Az eredeti kitüntetést Vitéz Kiss Lajos kapta, melyet az örökösök gondosan megőriztek. Fia Vitéz Kiss János Békésszentandráson a második világháború alatt - míg mások hasonló dokumentumokat igyekeztek megsemmisíteni - a Vitézek albumát kitüntetésekkel és a vitézi karddal együtt elásta a csűrben a vetőgép alá. Mikor a faluból kitelepítették őket, kiköltöztek a tanyára. Néhány hét után erről a tanyáról is kihajtották őket és kénytelenek voltak egy másik, fűtetlen tanyára települni. Egy rögtönzött kemence építése mellett a legfontosabb teendője volt, hogy nem kevés kockázattal még aznap éjjel visszamenjenek a régi tanyára, kiásni és "kilopni" az albumot, a kitüntetéseket és a kardot. Egy ideig az ideiglenes szálláson rejtegették, majd a kitelepítések időszaka után visszaköltözhettek saját tanyájukra. Itt már gondosabb csomagolásban, ládába rejtve tudták újra elásni, ahol 5 évig nyugodott a Vitézek albuma. Ezek után ismét előkerülvén már nem volt akadálya, hogy elkészüljön a könyv reprint kiadása.

Kiadó:
PITHEAS nyomda
1221 Budapest, Ady Endre út 71.
Telefon/Fax: +36 (1) 424 7822, +36 (1) 424 7823
Web:
www.pytheas.hu


 

 

Bencsik Gábor: Horthy Miklós

Alig van a magyar történelemnek olyan alakja, akinek nevét többen ismernék Magyarországon és a nagyvilágban, mint Horthy Miklós. De olyan is kevés akad, akit olyan kevéssé ismernénk. Személyére, emlékére - dacára az azóta megjelent számtalan memoárnak és történelmi feldolgozásnak - vastagon rakódtak rá a rokonszenv és az ellenszenv előítéletes sablonjai. Pedig az a férfi, aki kerek negyed századig volt Magyarország államfője, és akinek döntései közül számos máig húzódóan hat az életünkre, megérdemli a figyelmet. A harag és elfogultság nélküli figyelmet.

Kiadó:
Magyar Mercirius


 

 

Rubicon - Történelmi Magazin
2007/ 4-5 (dupla szám)

Szerkesztőség:
1161 Budapest, Sándor u. 60.
Tel.: +36-1/402-1848 (délelőtt 10 óra után)
Fax: +36-1/402-1849
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

 


 

 

Rubicon - Történelmi Magazin
2007/ 10

Szerkesztőség:
1161 Budapest, Sándor u. 60.
Tel.: +36-1/402-1848 (délelőtt 10 óra után)
Fax: +36-1/402-1849
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


 

 

 

Asztalos Zoltánné, Toókos Ildikó:
"Azokkal időzöm, akik másszor voltak"

Toókos Gyulát az első vitézzé avatáson, Horthy Miklós kormányzó, a budai Szent-Jobb kápolnában 7 bajtársával együtt avatta vitézzé. Ők lettek az első törzskapitányok.

Megrendelhető az alábbi telefonszámon:
+36 52-363-812


Kemény borító,
a két kötet 1288 oldal.

 

C. A. MACARTNEY
OKTÓBER TIZENÖTÖDIKE -
A modern Magyarország története 1929-1945. I. Rész

Közel ötven év után jelent meg először magyarul a kiváló brit történész hatalmas, kétkötetes (közel 1300 old.) főműve a Horthy-korszakról. A szerző számos alkalommal volt Magyarországon hosszabb-rövidebb ideig. Személyesen ismerte a korszak legtöbb magyar közéleti személyiségét és kitűnőem megtanult magyarul. Nincs részletesebb vagy pártatlanabb mű sem magyar, sem idegen nyelven, amely tárgyilagosabban, elfogulatlanabbul ismertetné a Horthy-korszak történetét. A magyar modern történetírásban ismeretlen pártatlansága miatt mára e nélkülözhetetlen könyv –politikailag inkorrektté vált.

Kiadó:
Gede Testvérek Bt.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 37. (földszint)
Postacím: 1385 Budapest 62, Pf.: 849
Tel.: +36-1/349-4552
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

 


Kemény borító,
a két kötet 1288 oldal.

 

C. A. MACARTNEY
OKTÓBER TIZENÖTÖDIKE -
A modern Magyarország története 1929-1945. II. Rész

Közel ötven év után jelent meg először magyarul a kiváló brit történész hatalmas, kétkötetes (közel 1300 old.) főműve a Horthy-korszakról. A szerző számos alkalommal volt Magyarországon hosszabb-rövidebb ideig. Személyesen ismerte a korszak legtöbb magyar közéleti személyiségét és kitűnőem megtanult magyarul. Nincs részletesebb vagy pártatlanabb mű sem magyar, sem idegen nyelven, amely tárgyilagosabban, elfogulatlanabbul ismertetné a Horthy-korszak történetét. A magyar modern történetírásban ismeretlen pártatlansága miatt mára e nélkülözhetetlen könyv –politikailag inkorrektté vált.

Kiadó:
Gede Testvérek Bt.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 37. (földszint)
Postacím: 1385 Budapest 62, Pf.: 849
Tel.: +36-1/349-4552
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

 Illusztráció: FEKETE-FEHÉR KÉPEK
Oldalak száma: 376
Borító: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
Formátum: B 5 250 X 175

 

BECSÜLET ÉS KÖTELESSÉG 1. 1918-1944 - HORTHY ISTVÁN KORMÁNYZÓHELYETTES ÖZVEGYE

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 1918. január 14-én született Budapesten, gyermekkorát és fiatal kora javarészét azonban Szlovákiában töltötte, hiszen Trianon a felvidéki családi birtokot is elszakította az anyaországtól. Életének döntő fordulata 1940 áprilisában következett be, amikor férjhez ment Horthy Miklós kormányzó fiához, Istvánhoz, akkor a MÁVAG vezérigazgatójához.
Ezzel a "vidéki grófkisasszony" - valóságosan és jelképesen is - áttette székhelyét a budai várba, és akarva-akaratlan történelmi szereplővé - személyiséggé, cselekvő tanúvá lépett elő. 1942 augusztusában Horthy István kormányzóhelyettes tragikus repülőszerencsétlenség áldozata lett, s ettől fogva a fiatal özvegy a kormányzó bizalmasaként, szerényen a háttérben maradva egyre fontosabb szerepet játszott: józansága, példás lelki ereje és kivételes érzékenysége nagy hatással volt mindenkire, akivel kapcsolatba került.
A háborúba sodródott Magyarország egyre riasztóbb és szinte reménytelennek tetsző helyzetében világos fővel és kitartással mindent megtett a nagyobb tragédia elkerülésének érdekében.
A sikertelen 1944. októberi kiugrási kísérlet után azonban az ország és a Horthy család sorsa is megpecsételődött. E könyv utolsó lapjain az ausztriai Weilheim mellett, Waldbichlben búcsúzunk Horthy Istvánnétól, a kormányzóval és feleségével együtt, miután Magyarországról védőőrizetnek álcázott akció keretében a németek elhurcolták őket.
Az emlékezések első kötetében talán az egyik leghitelesebb tanú szólal meg a XX. századi magyar történelem egyik döntő szakaszának eseményeiről. Horthy István kormányzóhelyettes özvegye sok döntő momentum és helyzet szemlélője és aktív szereplője volt. Mindaz, amiről most beszél, egy őszinte, tiszteletre méltó személyiség vallomása, s egyben rendkívül fontos adalék bizonyos történelmi események tisztázásához, hamis legendák eloszlatásához.

Megjelent a(z) EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT. gondozásában.Illusztráció: FEKETE-FEHÉR KÉPEK
Oldalak száma: 478
Borító: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
Formátum: B 5 250 X 175

 

BECSÜLET ÉS KÖTELESSÉG 2. 1945-1998 - HORTHY ISTVÁN KORMÁNYZÓHELYETTES ÖZVEGYE

A nagy érdeklődéssel fogadott első rész után gróf Edelsheim Gyulai Ilona ötvennégy év krónikáját örökíti meg emlékiratai második kötetében. 1944. október 18-án kezdődik a történet „valahol Bajorországban”, Gestapo-fogságban, s 1998-ban végződik, többek között ezzel a megjegyzéssel: „Áldás számomra, hogy most már mind gyakrabban látogathatom meg hazámat...”A két dátum közötti több mint fél évszázad a fiatalon megözvegyült Horthy Istvánné számára a folytonos helytállás, a leleményes kötelességteljesítés, kalandok és tragédiák, s végül élete ki- és beteljesedésének izgalmas időszaka volt.Sok mindent megtudunk ebből a könyvből, amelynek forrásértéke vitathatatlan. Ám a legizgalmasabb élményt benne mégis maga az emlékeit közreadó főszereplő nyújtja: rendkívüli személyisége, őszinte hangja, a lapokról sugárzó szerénység, s egyszersmind határozottság, céltudatosság okán.Ez a könyv sok mindenről tudósít. Például arról, hogy milyen érzés negyvenegy év után hazatérni a kényszerű száműzetésből, hazatérni, ha már a világ számtalan országában megfordult az ember, ha látott szebbnél szebb tájakat, lenyűgöző, egzotikus, izgalmas városokat, csodálatos műemlékeket, lehet Párizs, Bagdad, Jeruzsálem szent földje, London vagy a második otthon, Portugália - mégis, hazatérni Budapestre májusban a gesztenyefák és orgonabokrok virágzása idején, mikor hirtelen minden olyannak tűnik, mint akkor, régen...Gróf Edelsheim Gyulai Ilona, a „kiskormányzóné” emlékezik tiszteletre méltó őszinteséggel, finom humorral, bölcs megértéssel több mint ötven év örömeiről, fájdalmairól, csalódásairól, reményeiről.

 

Megjelent a(z) EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT. gondozásában.


 

ISBN: 978 963 88959 3 6
Méret: 220 x 280 mm
Terjedelem: 184 oldal
Kiadás éve: 2011 
 

Fekete Ferenc: A Vitézi Rend története

A kötet az első vitézi avatás (1921) 90 éves jubileumán jelenik meg. Feldolgozta a Vitézi Rend történetét az alapításának előzményeitől, az 1948-as megszüntetéséig. A szöveges rész elsősorban a Horthy-korszakban a Vitézi Rendről megjelent könyvek és kiadványok, a Vitézek és Gazdák Lapja (Vitézek Lapja), a Magyar Országos Levéltár tulajdonában lévő dokumentumok, az országgyűlési naplók és a korabeli újságok információira támaszkodik, de felhasználásra került több 1990 után íródott kiváló szakcikk adata is, kiegészítve több tucat forrásmunkában fellelt egyéb érdekességgel, illetve korabeli archív filmekből és más anyagokból nyert információkkal. Emellett közel 300 archív fotóval, tárgyfotóval, helyszínrajzzal, térképpel, stb. van illusztrálva.

Megjelent a Hermanos Kiado gondozásában.