AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
A MÁSOK BŰNE AZ ÉN HIBÁM…
„A MÁSOK BŰNE AZ ÉN HIBÁM…”
„Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám!”(Régi dal.)
Hazánkban nagy a zavar sok ember fejében, mert számukra érthetetlen, hogy ennyi különböző vitézi rendnek nevezett csoportosulás van. Ezt a különös tényt csak akkor lehet megérteni, ha csak egy és igaz kiindulópontból közeledik a tisztán látni akaró ember a témához. Ez a kiinduló pont pedig a következő:
Volt és van egy jogfolytonossággal bíró Vitézi Rend melyet József Árpád kir.hg főkapitányként vezet. A magyarországi politikai rendszerváltás következtében beállott értékrendzavar azt eredményezte, hogy egyes személyek különböző homályos okokból a társadalom adta szabadságot kihasználva, saját egyéni érdekeik érdekében kiszakították magukat ebből a Vitézi Rendből és ártatlan embereket félrevezetve ál-magyarázatokkal új csoportosulásokat alkottak, melyeknek vajmi közük van a Vitézi Rend szellemiségéhez, belső rendjéhez és immár nemzetközileg is elfogadott formájához.
Hivatkozva különböző kitalációkra sok embert félrevezettek és még ma is félrevezetnek. Az átlagember pedig fogja a fejét és nem tud tisztán látni. Ha csak abból indulna ki, hogy van, egy stabil Vitézi Rend melynek névhasználatát az Európai Unió csak a Vitézi Rendünknek jogerősen biztosítja és melyből szakadárság következtében kiváltak személyek akkor azonnal megértené, hogy itt valami nincs rendben! Persze a kivált vezető személyiségek tücsköt-békát kiabálnak arra, ahonnan kiszakították magukat, hogy lépésüket igazolni tudják. Ezek a tücsök-béka kiabálások alaptalan és valótlan kitalációk és csak arra szolgálnak, hogy ártatlan embereket félrevezessenek.
Mindaz a személy, aki József Árpád aláírásával ellátott Vitézi Okmánnyal rendelkezik ma is a Vitézi Rend tagjának tekintődik, ha nem lett kizárva a Főkapitány által jóváhagyott Vitézi Széki határozatok következtében, vagy cselekedetével saját magát autómatikusan kizárta a Rendből.
Kollektív kilépés és kollektív belépés nincs. Mindenki individuálisan tagja a Rendnek vagy individuálisan törlődik a Rendből. Ezért van az, hogy minden megtévesztett tagtársunkat szeretettel várjuk vissza az egyetlen és valós Vitézi Rendbe. Az egyik hitszabályunk a Krisztusi szeretet alkalmazása és a Krisztusi tanítás követése. Mint ahogy a tékozló fiút apja visszafogadta a családba úgy fogadjuk vissza mi is mindazon személyeket kik félrevezetés áldozatai lettek. Semmi mást nem kell tenni csak jelentkeznie kell a magyarországi vagy illetékes területi Törzskapitánynál állományba vétel miatt. Senki olyannak, ki bizonyíthatóan megtévesztés áldozata lett nem kell semmi megkülönböztető következményekkel számolnia. Mindenkit szeretettel és megértéssel fogad nagy tiszteletben lévő Főkapitányunk.
„Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben – paradoxmódon, ha nem tudunk bízni, akkor nem találhatunk sem szeretetet, sem boldogságot!”
VIRIBUS UNITIS”