AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Nyilatkozat

 

A Vitézi Rend nyilatkozata Schmidt Pál köztársasági elnök ellen történő támadásokkal kapcsolatban

A Vitézi Rend nem foglalkozik politikával, ellentétben a rendünket szakadár módon elhagyó hamis vitézi csoportosulásokkal. De erkölcsi ethoszunk megkívánja, hogy tiltakozzunk és elítéljük az utóbbi időkben elterjedt, a magyar köztársasági elnök, Schmidt Pál, személye elleni méltatlan politikai támadásokat! Olyan személyt támadnak, aki egész életútján kiállt a magyar nemzet érdekei mellet úgy kül-mint belhonban! Erkölcsi mércénk szerint a demokratikus társadalmi együttélésnek is vannak szabályozott határai.

A felelősségtelen „mindent szabad” elven alapuló értékrend használata csak a magyar nemzet kárára történik ezekben a támadásokban. A demokrácia határa ott van ahol a nemzet sérthetetlensége kezdődik! A köztársasági elnök személyét érintő támadások csak a nemzet kárára történnek és ez ellen kötelességünk tiltakozásunkat kifejezni!

Csak akkor vagyunk jó európaiak, ha elsősorban jó magyarok vagyunk! Nemzetünk ezeréves léte forog kockán mikor ilyen és ehhez hasonló szabadelvű megnyilatkozások történnek. Nem csak az európai ház, hanem magunk is elkötelezve legyünk aziránt, hogy háztájunk tiszta és egészséges legyen. A demokratikus társadalmi együttélés szabályait be nem tartó szabadelvű honpolgárainknak pedig azt mondjuk, hogy szálljanak magukba és hagyjanak fel nemzetrontó politikájukkal!

2012-04-02. vitéz nemes Tassányi József Ügyvezető Törzskapitány