AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
TAGFELVÉTEL

 

Tisztelt jövendőbeli rendtársunk!
 
A Vitéz Rend Központi Irodája igyekszik segítséget nyújtani a Rendbe való felvételéhez, az alábbi összeállításban összefoglaltuk, milyen dokumentumok csatolása szükséges a felvételhez.
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a szükséges okmányokat, dokumentumokat minden esetben 2 példányban kérjük benyújtani, amiből az egyik másolat is lehet.
 
VÁROMÁNYOSOK:
 
Érdemszerző őse (dédapja, nagyapja, apja), vitézi oklevelének másolata A4-es formátumban,
 
Érdemszerző őse katonai kitüntetéseinek igazolása, azok fénymásolata.
· Amennyiben nem rendelkezik dokumentumokkal, a keresést az alábbi címen lehet megkezdeni:
· Hadtörténelmi Levéltár:
 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Ügyfélszolgálat:
kedd, szerda, csütörtök: 09:00 - 15:00
Kutatószolgálat:
(közvetlen tel. sz.: 325-1686)
kedd: 09:00 - 15:00
szerda, csütörtök: 09:00 - 16:00
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

· össze kell gyűjteni minden adatot, információt az érdemszerző ősről (név, születés helye, ideje, alakulat, tiszti rang, stb...), és személyesen, vagy e-mail-ban elküldeni a fenti címre, közölni kell, hogy a kitüntetésekről szeretnénk információt, igazolást kérni a Vitézi Rendbe való felvételhez.
· amennyiben érdemszerző őse nem volt tiszt, akkor a bécsi oklevéltárba fogják irányítani, ahol az adatok megadása után elindítják az adatkutatást.
· Az oklevél elégséges a felvétel elindításához, de amennyiben be akarja szerezni a kitüntetések igazolását, akkor a fentiek szerint lehet eljárni.
· Tájékoztatásul közöljük, hogy vitézzé avatása után joga van felmenőinek kitüntetéseit is kitűznie.
· Igazolnia kell egyenes ági származását (a Vitézi Rend elfogadja a leányági származást is).
· Csatolnia kell érdemszerző ősének:
- születési anyakönyvi kivonatát, vagy keresztlevelét,
- házasságlevelét,
- halotti anyakönyvi kivonatát,
· Csatolnia kell az Ön felmenői dokumentumait érdemszerző őséig.
- születési anyakönyvi kivonatokat, vagy keresztleveleket,
- házasságleveleket,
- halotti anyakönyvi kivonatokat, amennyiben elhaláloztak.
· Csatolnia kell a saját dokumentumait:
- születési anyakönyvi kivonatát,
- keresztlevelét,
- házasságlevelét, amennyiben van ilyen,
- amennyiben házas, akkor házastársa
- születési anyakönyvi kivonatát,
- keresztlevelét.
· Gyermeke (i) adatait (a megadott adatokkal a várományosi jogállásukat regisztrálja a Vitézi Rend):
- születési anyakönyvi kivonatát,
- keresztlevelét.
· Ki kell töltenie a jelentkezési dokumentációt, melyet letölthet a honlapról.
· Csatolnia kell 2 db. színes igazolvány képet.
· Csatolnia kell egy friss (3 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítványt.
· Amennyiben volt katona, akkor a katonakönyvének minden oldalát fénymásolva csatolni kell.
· Kitüntetéseinek (katonai és polgári) igazolását.
· Kézzel írott önéletrajzot kell beadni.
NEMZETVÉDELMI TAGOZAT:
· Ki kell töltenie a jelentkezési dokumentációt, melyet letölthet a honlapról.
· Csatolnia kell 1 db. színes igazolvány képet.
· Csatolnia kell egy friss (3 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítványt.
· Amennyiben volt katona, akkor a katonakönyvének minden oldalát fénymásolva csatolni kell.
· Kitüntetéseinek (katonai és polgári) igazolását.
· Kézzel írott önéletrajzot kell beadni.
Tájékoztatás a felvételi kérelem kezelési eljárásáról:
· A felvételi kérvény beadásának határidejéről a Vitézi Rend Vezetősége ad tájékoztatást. Beadási határidő: Március 31.
· A közölt határidőig a felvételi kérvényt a mellékletekkel 2 példányban kell beadni.
· Késedelmes kérvényezés kezelése általában csak a következő évi avatásra vonatkozik.
· A kérvényező tájékoztatást kap arról, hogy a Vitézi Renden belül kivel kell a kapcsolatot tartania.
· A kérvényező földrajzi körzetéhez tatozó Vitézi Rendi tisztségviselő személyes vagy írásbeli kapcsolatot tarthat fenn a kérvényezővel annak érdekében, hogy a tisztségviselő képet kapjon a kérvényező életkörülményeiről.
· A Vitézi Rend tisztségviselője jelentésben tájékoztatja a Felvételi Bizottságot, ill. a Vitézi Rend vezetőségét mindazokról az információkról és adatokról, melyeket a kérvényező személyéről a kapcsolattartás következtében megtud.
· A kérvények kezelési ideje alatt megindulhat a kérvényező oktatása.
· Az oktatásról az oktatás szervezője jelentést köteles adni feljebbvalóinak.
· Csak olyan kérvényező kerül avatásra, akinek a felvételhez beadott adatai, és a kérelemhez csatolt mellékletek hiteles másolatai, megfelelnek a felvételi követelményeknek.
· A kérvényt a mellékletekkel a Vitézi Rend Postafiók címére kell a megadott határidőig eljuttatni. A Felvételi Bizottság a kérvény áttanulmányozása után dönt, hogy a felvételre kérelmezőt a Vitézi Szék elé terjessze. A Vitézi Szék ellenőrzi a felterjesztést, és ha nem talál kifogást a kérelmező személyével szemben, javaslatot tesz a kérvényező személyéről a Főkapitánynak, aki végső soron dönt az illető Vitézi Rendbe való felvételéről. Esetleges elutasításról a határozathozó szerv köteles értesíteni a kérvényezőt, de nem köteles az elutasítás okait közölni.
· A Vitézi Avatásra történő rövid előkészítésnek magába kell foglalnia a Vitézi Eskü szövegének az ismertetését, és a várományossal közölni kell az eskükönyv aláírásának a kötelező igényét.
· A Vitézi Avatás egy hagyományos forgatókönyv alapján történik.
Tisztelt érdeklődő, amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük, írjon, vagy keressen meg bennünket!
Címünk: VITÉZI REND
 ALCSÚTDOBOZ Pf.: 9. H-8087