AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Levéltári anyagok

 

Az Országos Vitézi Szék irattára a második világháború során megsemmisült. A levéltár őrizetében a szervezetet felszámoló bizottság 1945 és1946 között keletkezett, 24 doboznyi anyaga található. Ebben betűrendben megtalálhatók az 1945-1946-ban a trianoni határokon belül tartózkodott vitézek adatlapjai.

Levéltár elérhetőségek:

 

 

Hadtörténelmi Levéltár és Irattár
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Postacím: 1250. Pf: 7.
Tel.: (36-1) 325-1676
Fax: (36-1) 325-1677
www.militaria.hu

Magyar Országos Levéltár
1014 Budapest Bécsi kapu tér 2-4 sz.
Tel.: +36-1/225-2844
E-mail: info@ mol.gov.hu
Web: www.mol.gov.hu

 

 

A Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő iratanyag két részből tevődik össze. Az 1-19. tételbe sorolt iratok az Országos Vitézi Szék felszámolása után kerültek a levéltárba. A 20-27. tételbe tartozó iratok folyamatosan érkeztek a levéltárba 1925-től, mivel az Országos Vitézi Szék az avatási és a telekadományozási okmányok másolatát megküldte a levéltárnak megőrzésre. Ezt az irategyüttest N 109-es törzsszám alatt őriztük 2001 nyaráig. A P 1709-el való egyesítésre gyakorlati okokból került sor, de a korábbi jelzet minden tételnél olvasható. Ehhez az iratanyaghoz eredeti segédlet, és utólag a levéltár munkatársai által készített névmutatók állnak rendelkezésre.
/Magyar Országos Levéltár/

Névmutató:
P 1709
VITÉZI REND
1920-1948
20 r. e. (13 doboz + 6 kötet + 1 téka) = 2,25 ifm

 

1. d. 1. tétel A Vitézi Rend kiskátéja 1940

2. tétel Az Országos Vitézi Szék és vidéki vitézi székek iktatott és iktatatlan iratainak töredéke (korábban keletkezett iratmellékletekkel) 1900-1944
 
2. d. Ua. 1945-1946 és é. n.

3. tétel Vármegyei vitézi székkapitányságok jelentései a Vitézi Székhez a megyék területén lévő vitézi telepekről és telek nélküli vitézekről 1941

4. tétel Vármegyei vitézi székek kimutatásai átvett zsidó ingatlanok felhasználásáról 1943

5. tétel Vármegyei pénzfelajánlások vitézi telkek vásárlására 1926-1943

6. tétel Győr- és Békés vármegyei vitézi telkek haszonbérleti szerződései 1944

7. tétel Az Országos Vitézi Székhez benyújtott személyi okmányok 1915-1941

8. tétel Vitézi telek iránt folyamodók kérvényei Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye északi részeinek Vitézi Székéhez 1942-1943

9. tétel Telekfelajánlások vitézi telkek alapítása céljából az adományozók ábécé rendjében (birtoklapok, térképek stb.) 1920-1944
A-D
 
3. d. E-M
 
4. d. N-Z
10. tétel Vitézi telkekhez járó felszerelésekről készült nyilvántartások (a helységek ábécé rendjében)
A-T 1939, 1944
 
5. d. 11. tétel A Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezet levelezése az Országos Vitézi Székkel, vidéki
törzskapitányságokkal és más hatóságokkal vitézi telkek megváltás útján történt alapításával és ennek pénzügyi lebonyolításával kapcsolatban, az érintett városok és kör zetek ábécé rendjében
Balassagyarmat
Debrecen
Miskolc
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg 1929-1944

 

 
A Vitézi Rend Örkényi Gazdaképző Iskolájára vonatkozó iratok (az alapító Pálóczi Horváth István ajándéka)
 

6. d. 12. tétel Alapítási okirat 1922

13. tétel Az alapítással, építkezéssel, majd az iskola ügyeivel kapcsolatos levelezés, térképek, tervrajzok 1922-1929 1940

14. tétel A Vitézi Rend Örkényi Gazdaképző Iskolájának ismertetése (nyomtatvány) 1926

15. tétel A Honvédelmi Minisztérium Országos Vitézi Szék Felszámolását végző Bizottság iratai 1945

16. tétel A Honvédelmi Minisztérium Vagyonjogi Gondnokságának iratai 1946, 1948

17. tétel Nyomtatványok (A Vitézi Rend hiányosan fennmaradt nyomtatott adattárai, Vitézek Lapja 1935. jún 21-i szám és vegyes nyomtatványok) 1921-1940-es évek

18. tétel Az 1789-ben alapított Arany Vitézségi Érem tulajdonosainak emlékirata (7 példány) 1933

19. tétel Vegyes iratok (levelek, feljegyzések, 1 db fotó) 1944-1946 és é. n.

7. d. 20. tétel Legénységi állományú vitézek sorszámmal ellátott avatási oklevél másolatai (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. A. Fasc. 1-7)
1-1521. szám 1921-1923
 
8. d. 1522-3000. szám 1924
 

9. d. 3001-4400. szám 1924
 

10. d. 4401-5836. szám 1925-1926
 

11. d. 5843-6595. szám 1927
21. tétel Várományosi igazolványok másolata (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. B. Fasc. 1-6.) 1921-192?
22. tétel Vitézi telkek adományleveleinek hivatalos másolatai névjegyzékekkel (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. C. Fasc.1-18.) 1921-1927
 
12. d. Ua. (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. C. Fasc. 19-58.) 1928-1939
 

13. d. Ua. (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. C. Fasc. 59-68.) 1940-1943
23. tétel Vitézi telkek alapítására és öröklésére vonatkozó kormányzói megerősítések másolatai (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. D. Fasc. 1.) 1922, 1927

24. tétel Vitézi telkek felszereléseinek leltármásolatai (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. F. Fasc. 1.) 1-452. szám 1926-1944
 
14. téka 25. tétel A Vitézi Rendbe fölvettek díszes oklevelei (2 db) valamint a rendből töröltek és telkükről lemondottak díszes oklevelei (86 db) (Régi jelzet: N 109 Lad SSS Litt. E. Fasc. 1.) 1930-1944
 

15. k. 26. tétel Legénységi várományosok soroló könyve 1935-1939
 

16. k. 27. tétel U. a. 1939-1941
 

17. k. 28. tétel U. a. 1941-1944
 

18. k. 29. tétel Felfüggesztett vitézek névkönyve 1924-1944
 

19. k. 30. tétel Elenchus a Vitézi Rendtől érkezett iratokról 1926-1944
 

20. k. 31. tétel Vitézi telkek adományleveleinek másolatairól, valamint a Budapesti Közlönyben 1921-1944 között közzétett telekadományokról készült névmutató 1921-1944