AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Vitézi Jelvények

A Vitézi Rend jelvényei és viselésük módozatai1./ A Vitézi Jelvény
(Vitézi Közlöny, 1999. október)

A Vitézi Rend legfőbb döntéshozó szerve, a Vitézi Szék 1920. december 11-én pályázatot hirdetett a vitézi jelvény tervének megrajzolására. A pályázat kikötötte, hogy … "Érdembeli elbírálásra csak az a pályamunka tarthat igényt, amely a vitézség motívumának kifejezése mellett, bizonyos magyar egységességgel látja el a jelvényt"…
A Vitézi Rend címerszerű jelvény-pályázatára beérkezett munkákat 1921. február 6-án a Kormányzó személyes részvételével három tagú zsűri bírálta el, melynek tagjai voltak: Csánky Dezső, az Országos Levéltár főigazgatója, dr. Fejérpataki László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója és Nádler Róbert egyetemi tanár, a Képzőművészek Egyesületének elnöke.
Az első díjat Szilasi József iparművész terve nyerte el, és a Vitézi Szék határozata értelmében az ő terve került kivitelre.


Milyen jelképeket hordoz a vitézi jelvény?
A vitézi jelvény formája pajzs, amely a védelem, a haza védelmének a jelképe. Tengelyében a kard a meg nem alkuvó harcot jelenti és a győzelem kivívásának az eszköze. A magyar egységességet a pajzsra helyezett kis címer jelképezi. Rajta Szent Korona, Rendünk jogforrása és legfőbb védnöke, a Szent Korona tana és a Vitézi Rend közötti kapcsolat jelképe. Háttérben a Nap korongja sugaraival beragyogja a Szent Koronát és termékennyé teszi a magyar rónát, amelyet a pajzson látható búzakalász jelképez. A pajzson tölgyfalombot is látunk. A tölgyfalomb a hazát hősiesen védők jutalmának a jelképe.
Túlzás nélkül büszkén mondhatjuk, hogy 79 éves jelvényünk a legszebb és legkifejezőbb jelvény.

A nagy jelvény kicsinyített mását, a kis jelvényt a baloldali gomblyukban, hajtókán, illetve galléron, tetszés szerint lehet viselni. A nagy és kisjelvény együtt nem viselhető.
A vitézek a kis jelvényt levélpapíron, vagy névjegyen, nevük és címük feltüntetésével magánlevelezés céljából használhatják, akár más rendjelekkel együtt is. A Vitézi Rend és a Vitézi Szék hivatalos, vitézi címeres levélpapírját azonban csak is a tisztségviselők használhatják és azok is csak hivatalos célra.

 

 

2./ A várományosok jelvénye
Ez a jelvény a kis gomblyuk jelvény kard nélkül. Ez szintén tetszés szerint viselhető, azonban ünnepélyes alkalmakkor kötelező viselni. Viselési módja megegyezik a kis jelvény viselési módjával.

3./ A Nemzetvédelmi Tagozat jelvénye
Részükre a vitézi nagy és kis jelvény egyaránt rendszeresítve van, de a kard nélkül. Viselésük nem kötelező, leszámítva az ünnepélyes alkalmakat.

4./ A vitézek házastársainak jelvénye
A vitézek és tiszteletbeli vitézek házastársai, ünnepélyes alkalmakkor kb. 1 cm széles kék színű – csokorszerűen megkötött - szalagon viselhetik ruhájukon a vitézi kis jelvényt.

 
A nagy jelvényt a bal mell alatt kell viselni.

 

Heraldika

A Vitézi Rend, hasonlóan a többi lovagrendhez, a rendjel megjelenítését a nemesi címereken és a tisztségviselők rangjelzését a címerek esetében, egységesíti és rendezi.

1/ A Vitézi Rend rendjelvényét, attól függetlenül, hogy azt nem szalagon kell viselni, a heraldikai szabályai szerint, a címerpajzs alá, arról lelógva egy kék színű szalagra kell elhelyezni.

2/ Továbbá, hasonlatosan a többi lovagrendhez, a Vitézi Rend tisztségviselőinek a rangjelzése is megjelenik a címerpajzs mögé elhelyezve. Ezen rangjelölések a következők:

a/ A Főkapitány jelvénye a pajzs mögött átlóban elhelyezett két darab, egymást a pajzs mögött láthatatlanul metsző aranyszínű marsallbot. A bal oldali marsallboton tölgyfalevél, míg a jobb oldalon a VR betűk láthatók a marsallbot pajzs feletti részén.
b/ Az Ügyvezető Törzskapitány és a Főszéktartó jelvénye a pajzs mögött átlóban elhelyezett két darab, egymást a pajzs mögött láthatatlanul metsző marsallbot. A bal oldali aranyszínű marsallboton 3 csillag, míg a jobb oldali ezüst szárú és fekete fejű marsallboton a VR betűk láthatók a marsallbot pajzs feletti részén.
c/ A Törzskapitányok jelvénye egységesen a pajzs mögött átlóban elhelyezett két darab, ezüst szárú és fekete fejű egymást a pajzs mögött láthatatlanul metsző marsallbot. A bal oldali marsallboton 1- 2 csillag (a rangnak megfelelően), míg a jobb oldalon a VR betűk láthatók a marsallbot pajzs feletti részén.
d/ A központi Székkapitányok jelvénye, a pajzs mögött átlóban elhelyezett, baloldalon lévő ezüst szárú és fekete fejű marsallbot, amelyen a VR betűk láthatók és a jobb oldalon lévő aranyszínű pallós.
e/ A területi Székkapitányok egységes jelvénye a pajzs mögött átlóban elhelyezett két darab, aranyszínű pallós (mintája a vitézi jelvényen), amelyek a pajzs mögött egymást láthatatlanul metszik.
f/ A Vitézi Hadnagyok jelvénye a pajzs mögött, hegyével felfelé álló aranyszínű pallós.
g/ A Vitézi Alhadnagyok jelvénye a pajzs mögött, hegyével felfelé álló, ezüstszínű és fekete markolatú pallós.

3/
a/
A vitézi rangjelölő jelképek címerpajzsok mögött csak akkor használhatók, ha címerpajzs alatt a vitézi jelvény – címer - fel van tüntetve.
b/ Azon vitézek, akik nem rendelkeznek nemesi címerrel, a rangjelölő jelképeket a vitézi jelvény – címer - képe mögé helyezhetik el.


A vitézi jelvény faragott domborműve
vitéz Nagy Pál (1871-1947)
nyugalmazott altábornagy síremlékén